www.steTUSkop.com ; TIP ve TUS'un MERKEZi ! Doğruların TEK Adresi !

Geri git   www.steTUSkop.com ; TIP ve TUS'un MERKEZi ! Doğruların TEK Adresi ! > MEDİKAL / BİLİMSEL > Medikal ve Bilimsel İçerik > TIP Etiği ve Hukuku

Notices

8038 (1 Kayıtlı Ve 8037 Misafir Üye Bulunmaktadır.)
Anasayfa İletişim TUS Güncel TUS Dersaneleri TUS Hazırlık Yabancı Dil ve TUS Mecburi Hizmet YDUS Tus Rehberi DUS
Cevapla
 
Alt 11-18-2011, 15:40   #1
9eylül
Normal Üye
 
Üyelik tarihi: 31.10.11
Mesajlar: 52
: 0
9eylül is an unknown quantity at this point
Standart Farklı Bir Dergi: Adli Bilimler Dergisi

zihin jimnastiği yapmak isteyen dktorlar içöin farklı bir dergi farklı bakış açısı
TURKISH JOURNAL OF FORENSIC SCIENCES ADLİ BİLİMLER DERGİSİ

ayda bir yayımlanır/Published Quaterly
ADLİ BİLİMLER DERGİSİ
TURKISH JOURNAL OF FORENSIC SCIENCES

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı tarafında çıkarılmaktadır.
Ankara University Medical School. Department of Forensic Medicine
Yayıncı/Publication:Seçkin Yayıncılık

A.Ü ADLİ BİLİMLER DERGİSİ Adli Bilimler Alanında Çalışan Tüm Profesyonelleri ve Bilimsel Çalışmalarını Bir Araya Getirme Amacı Olan Bir Dergidir.
The “Forensic Sciences” journal has an intention to bring all the professionals in Forensic Sciences together.
Adres/Adress:
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Cebeci Hastanesi
Mamak/Ankara TÜRKİYE
Ankara University Medical School
Cebeci Hospital
Mamak/Ankara TÜRKİYE
Tel:0-312-3191514
hanci@medicine.ankara.edu.tr
adlibilimlerdergisi@yahoo.com

Adli Bilimler Dergisi
adlibilimlerdergisi@yahoo.com


Dergiye Gelen ve İncelemede Olan Yazılar-Manuscripts are Sent to Reviewers

Dergide Yayımlanmak Üzere Kabul Edilen Makaleler-Manuscripts are Accepted for Publication

1(1) Cilt/Sayı -Vol/No.1(1) 2002
1(2) Cilt/ Sayı -Vol/No 1(2) 2002
2(1)Cilt/Sayı -Vol/No 2(1) 2003
2(2)Cilt/Sayı -Vol/No 2(2) 2003
2(3)Cilt/Sayı -Vol/No 2(3) 2003
2(4)Cilt/Sayı -Vol/No 2(4) 2003
3(1)Cilt/Sayı -Vol/No 3(1) 2004
3(2)Cilt/Sayı -Vol/No 3(2) 2004
EDİTÖR / EDITOR
Prof. Dr. İ. Hamit Hancı
YAYIN KURULU
EDITORIAL BOARD

Prof.Dr.Sema Kedici
Prof.Dr.Zeki Alkan
Prof.Dr.Ayla Sevim
Doç.Dr.Yaşar Bilge
Yard.Doç.Dr.Gürol Cantürk
Dr.Burcu Eşiyok
Dr.Ayşim Tuğ
Dr.Nihal Açıkgöz
Dr.Aysun Balseven
Dr.Gözde Şirin
Yeşim Doğan Alakoç
Dt.Füsun Yaşar

GİRİŞ
Dünyada tarihi çok eski yıllara uzanan, fakat bilimsel gelişmelere paralel olarak son yüzyılda büyük ivme kazanan Adli Bilimler konusunda yurtdışında yayınlanan binlerce yayına karşılık ülkemizde yayın sayısı oldukça sınırlı kalmıştır. Bu konuda yapılan çalışmaların yakın geçmişte ülkemizde de hız kazanması, bu çalışmaların paylaşılacağı ve karşılıklı bilgi düzeyinin arttırılacağı bir ortamın eksikliği daha fazla hissettirmeye başlamıştır.
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı tarafından hazırlanan Adli Bilimler Dergisi, ilk aşamada ülkemizde bu alanda yeterli yayın olmamasının yarattığı boşluğu gidermeyi amaçlamaktadır
Daha da önemlisi yukarıda da belirtildiği gibi, Adli Bilimler alanında çalışan veya bu alana ilgi duyan çok farklı bilim dallarından profesyonellerin yaptıkları bilimsel çalışmaları paylaşıma sunabilecekleri ve karşılıklı bilgi alışverişinde bulunabilecekleri bir ortam oluşturulması düşünülmüştür.
İlk sayısı 2002 yılının Eylül ayında çıkarılacak olan Adli Bilimler Dergisi, üç aylık dönemlerde yılda 4 sayı olarak yayınlanacaktır. Her bir sayısı ortalama 100 sayfadan oluşacak olan dergi, ikinci sayfada listesi verilen konulardaki makaleleri kabul edecektir.
Dergi, hakemli bilimsel makale dergisidir. Dolayısıyla gelen makaleler konuyla ilgili 3 ayrı hakeme gönderilerek, onların görüşleri doğrultusunda yayına alınacaktır. Bu süreç gözönünde bulundurularak makalelerin, yayınlanması arzu edilen zamandan en az 3 ay önce editöre veya yayınevine ulaştırılması gerekmektedir. Ancak bu durum, gönderilen makalelerin kesin olarak 3 ay içerisinde yayınlanacağı anlamına gelmez. Yayın kurulunun gelen makale yoğunluğuna göre yapacağı değerlendirme sonucunda uygun olacak bir sayıda yayınlanacağını dikkate almak gerekir.
Dergide makalesini yayınlatmak isteyen araştırmacıların uyması gereken yazım kuralları 3. sayfada belirtilmiştir. Makalelerin bu kurallar doğrultusunda sunulması, değerlendirmede büyük kolaylık sağlaması açısından önemlidir.
Dergi Seçkin Yayıncılık tarafından yayınlanmaktadır ve satış ve abonelik işleri Seçkin Yayıncılık tarafından yürütülmektedir. Bu konudaki talepler Seçkin Yayıncılığın adres, telefon ve faksına iletilebilir. Sağlık Sok. No:19/B 06410, Sıhhiye-Ankara, Tel: (0-312) 435 30 30, Faks: (0-312) 435 24 72
Derginin her bir sayısı 2003 yılı sonuna kadar 4.500.000.- liradan satılacaktır. Yıllık abone olunması durumunda toplam tutar üzerinden %20 indirim uygulanır. Dergiler abone olan kişi ve kurumların belirttikleri adresler postayla veya elden ulaştırılır.
Prof. Dr. İ. Hamit HANCI
Adli Bilimler Dergisi Editörü

ADLİ BİLİMLER DERGİSİNDE YER ALAN KONULAR
THE MAIN SUBJECTS
1. Adli Tıp (Forensic Medicine)
2.Hukuk - Kriminoloji (Law - Criminology)
3.Adli Toksikoloji - Adli Eczacılık - Adli Kimya (Forensic Toxicology – Forensic Chemistry –Forensic Pharmacy)
4.Kriminalistik - Olay yeri İnceleme (Criminalistic - Crime Scene Investigation )
5.Adli Entomoloji (Forensic Entomology)
6.Adli Patoloji (Forensic Pathology)
7.Klinik Bilimler (Clinical Sciences)
8.Adli Psikiyatri - Adli Psikoloji - Suç profili - Adli Hipnoz (Forensic Phychiatry – Forensic Psychology – Crime Profile – Forensic Hypnosis)
9.Adli Seroloji - DNA Analizleri (Forensic Serology - DNA Analysis)
10.Adli Sosyoloji - Çocuk İstismarı - Çocuk ve Suç - Çocuk hakları (Forensic Sosyology - Child Abuse – Child and Crime – Child Rights)
11.Adli Antropoloji - Yeniden Yüzlendirme (Forensic Anthropology – Facial Reconstruction)
12.Adli Otomotiv (Forensic Automotiv)
13.Tıp Hukuku - Hasta ve Hekim Hakları - Tıp Etiği (Medical Law – Patient and Physician Rights – Medical Ethics)
14.Adli Animasyon - Adli Görüntüleme - Adli Fotoğrafçılık - Güvenlik Kameraları - Bilişim Suçları - İletişim (Forensic Animation – Forensic Photography – Safety Cameras – Siber crimes)
15.Balistik - Fizik İncelemeler - İz İncelemeleri - Adli Fizik ( Balistic – Forensic Physic)
16.Adli Palinoloji - Adli Ağaç İncelemeleri (Forensic Palinology – Forensic Wood)
17.Adli Diş Hekimliği (Forensic Odontology)
18.Ayak ve Ayakkabı İzleri (Foot Print)
19.Yangın ve Kundakçılık Araştırmaları (Arson)
20.Adli Anatomi - Adli Osteoloji (Forensic Anatomy – Forensic Osteology)
21.Doping (Doping)
22.Adli Foniatri (Forensic Foniatry)
23.Adli Sanat (Forensic Art)
24.İnsan Hakları - Etik (Human Rights - Ethics)
25.Adli Hemşirelik (Forensic Nursing)
26.Adli Meteoroloji - Adli Astronomi (Forensic Meteorology – Forensic Astronomy)
27.Adli Veterinerlik (Forensic Veterinary)
28.Afet Kurbanlarında Kimlik Tesbiti (Disaster Victim Identification)

ADLİ BİLİMLER DERGİSİ YAZIM KURALLARI
INSTRUCTIONS TO AUTHORS
1. Adli Bilimler Dergisinde adli bilimlerle ilgili çalışma alanlarında yapılmış deneysel araştırmalar, retrospektif ve prospektif çalışmalar, olgu sunumları, derleme yazıları, alan tanıtımları, editöre mektuplar yayınlanır.
2. Yayınlanmak üzere gönderilen yazıların başka bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekmektedir.
3. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.
4. Biçimsel esaslar:
Yazılar IBM uyumlu bilgisayarlarda Winword programı ile yazılmalı, yazı ve grafikler 3.5 diskete yüklenmelidir.
Yazılar, yazar isim ve adresleri birinde bulunup diğer üçünde bulunmayan toplam 4 basılı kopya ile birlikte gönderilmelidir.
Yazılar A4 boyutundaki kağıdın bir yüzüne kağıdın üst, alt ve yan taraflarında 3cm boşluk kalacak şekilde, Times New Roman 12 punto yazı karakteri ile 1.5 satır aralığı ile yazılmalıdır. Paragraf girintisi, 1.25 cm olmalıdır. Sayfa numaraları sağ üst köşede yer almalıdır.
Her şekil, tablo ve grafik ayrı sayfada yer almalıdır. Şekiller çini mürekkebi ile aydınger kağıda çizilmeli, şekillere sıra numarası verilmeli ve yazı içerisinde yerleri belirtilmelidir. Şekillerin alt yazıları ayrı bir kağıda yazılmalıdır.
Fotoğraflar ayrıntıları görülecek derecede net ve parlak kağıda basılmış olmalı, arkalarına makalenin adı, fotoğrafın numarası ve alt yazıları yazılarak ayrı bir zarf içinde 4 kopya olarak gönderilmelidir.
Tablolar diskete kaydedilirken excel programında hazırlanmalıdır. Tablolar numaralandırılmalı ve yerleri metin içerisinde belirtilmeli, tablo yazıları tablonun üstünde yer almalıdır.
Yazı formu, ön sayfa, Türkçe özet sayfası, İngilizce özet (abstract) sayfası, yazının içeriğine uygun olarak yazarlar tarafından uygun görülen şekilde bölümlere ayrılmış çalışma, kaynaklar, şekiller, tablolar ve grafikleri içeren sayfalar şeklinde düzenlenmelidir. Ara başlıklar büyük harfle yazılmalıdır.
Ön sayfa: Yazının başlığı (Türkçe ve İngilizce), yazarların isimleri, akademik unvanları, kurumları, yazışılacak yazarın adı, soyadı, adresi ve elektronik posta adresi bulunmalıdır. Makale daha önce tebliğ olarak sunulmuşsa, tebliğ yeri ve tarihi bu sayfada belirtilmelidir.
Özetler (özet ve abstract): Çalışmanın tamamının anlaşılmasını sağlayacak kapsamda olmalı ve 200 kelimeyi geçmemelidir. En fazla 10 anahtar kelime verilmelidir.
Teşekkür notu kaynaklardan hemen önce yazılmalıdır.
Kaynaklar: Metin içerisindeki kullanım sırasına göre numaralandırılmalı ve metinde parantez içerisinde gösterilmelidir. Dergi isimleri index medicus’a göre kısaltılmalı ve tüm yazarların isimleri yazılmalıdır. Kaynak yazılımı aşağıdaki örneklerde gösterildiği şekilde olmalıdır.
Makale:
Robinson E, Wentzel J. Toneline bitemark photography. J Forensic Sci 1992;37(1):195-207
Kitap:
Gordon I, Shapiro HA, Berson SD, editors. Forensic Medicine: A Guide to Principles. 3rd ed. Edinburg: Churchill Livingstone,1988:196.
Kitap Bölümü:
Robinson G, Gray T. Electron Microscopy 1: Theoretical Aspects and Instrumentation. In: Bancroft JD, Stevens A, eds. Theory and Practice of Histological Technics. 3rd ed. Edinburg: Churchill Livingstone, 1990:509-523.
5. İnsanlar üzerinde yapılacak çalışmalar ve hayvan deneylerinde yerel etik komiteden izin alınmalı ve izin belgesi yazı ile birlikte gönderilmelidir. Bu konudaki tüm sorumluluk yazar/yazarlara aittir. Yazıda sözü edilen kişinin kimliğini belirten isim, adres kullanılmamalıdır. Kişinin kimliğini açık şekilde belli eden fotoğraflar kabul edilmeyecektir.
6. Gönderilen çalışmada yazının bu dergide yayınlanmasını tüm yazarların onayladıklarını gösterir bir belge bulunmalıdır.
7. Yayınlanacak yazılar yayın kurulu tarafından kapsam ve düzen tarafından uygun bulunmalıdır. Yazıların basılıp basılmamasına, basılma önceliğine yayın kurulu karar verir. Hakemlerin kararından sonra yayın kurulunun yazının mesajını değiştirmeyen her türlü düzeltmeleri ve kısaltmaları yapma yetkisi vardır. Tüm düzeltmelerden sonra yazarların onayları alınacaktır.
8. Yazı ile ilgili bilimsel ve hukuki sorumluluk yazarlara aittir.


TURKISH JOURNAL of FORENSIC SCIENCES
INSTRUCTIONS TO AUTHORS
1. Turkish Journal of Forensic Sciences welcomes material for publications as original papers, preliminary reports, case reports and letter to the editors.
2. Papers submitted to the journal are only accepted if they have not been or will not be published in an other journal.
3. The journal submits manuscripts written in English and Turkish.
4. Essentials about format;
The manuscript must be printed on A4 paper with margins of 3cm on every side.
Four copies of the manuscript must be sent, in addition with a copy of the document in a 3.5 diskette.
Times New Roman 12 point font of Word 6.0 should be used with an indentation of 1.25cm space for the first line of each paragraph and 1.5 spacing throughout.
Every table, figure and graffic will be in different pages. Tables will be numbered consecutively in the order of their first citation in the text and supply a brief title for each. Instead of original drawings, roentgenograms and other material send sharp, glossy black and white photographic prints. If a figure has been published acknowledge the original source and submit written permission from the copyright holder to reproduce the material.
The title page should contain a title of the article, first, middle and surname of the each author, academic degrees and institutional affiliations and name of the department / institutions. The name and adress of the author who is responsible for correspondance about the manuscript should be defined.
Abstracts should not exceed 200 words. 10 keywords will be selected at the most.
Number the references consecutively in the order in which they are first mentioned in the text. Identify references in the text, tables and legends arabic numerals in paranthesis. Use the style of the examples below, which are based on the formats used by the US National Library Of Medicine in Index Medicus. The titles of the journals should be abbreviated according to the style used in Index Medicus.
Examples:
Manuscript
1. Robinson E, Wentzel J. Toneline bitemark photography. J Forensic Sci 1992;37(1):195-207.
Book:
2. Gordon I, Shapiro HA, Berson SD, editors. Forensic Medicine: A Guide to Principles. 3rd ed. Edinburg: Churchill Livingstone, 1988:196.
Book Chapter:
3. Robinson G, Gray T. Electron Microscopy 1: Theorical aspects and instrumentation. In: Brancoft JD, Stevens A, eds. Theory and Practice of Histological Techniques. 3rd ed. Edinburg: Churchill Livingstone, 1990:509-23.
When reporting experiments on human subjects indicate whether the procedures followed were in the ethical standarts of the responsible committee on human experimentation or with the Helsinki Declaration of 1975, as revised in 1983. Do not use patients’ name, initial or hospital numbers, especially in any illustrative material. When reporting experiments on animal indicate whether institution’s or the National Research Council’s guide for, or any national law on the care and use of laboratory animals was follewed.
Manuscripts must be accompanied by a covering letter signed by all authors which includes a statement that the manuscripts has been read and approved by all authors.ULUSAL BİLİMSEL DANIŞMA KURULU
NATIONAL ADVISORY BOARD
1-ADLİ TIP (FORENSIC MEDICINE)
Prof. Dr. Behnan ALPER, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD
Prof. Dr. Derya AZMAK, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD
Prof. Dr. Gürsel ÇETİN, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Atınç ÇOLTU, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD
Prof. Dr. İmdat ELMAS, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp AD
Prof. Dr. İ. Hamit HANCI, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD
Prof. Dr. Akif İNANICI, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD
Prof. Dr. Ufuk KATKICI, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD
Prof. Dr. Sermet KOÇ, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Özdemir KOLUSAYIN, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp AD
Prof. Dr. Şebnem KORUR FİNCANCI, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp AD
Prof. Dr. Ahmet Nezih KÖK, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD – Erzincan Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Zeki SOYSAL, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp AD
Prof. Dr. Şevki SÖZEN, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp AD
Prof. Dr. Fatih YAVUZ, İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü
Prof. Dr. Ahmet YILMAZ, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD
Doç.Dr.Necmi ÇEKİN, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD
Doç.Dr.Kemalettin ACAR.Pamukkale Üniv. Tıp F.Adli Tıp A.D
Doç.Dr.Zerrin ERKOL.Abant İzzet Baysal Üniv. İzzet Baysal Tıp F.Adli Tıp A.D
Doç. Dr. Gökhan ORAL, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri AD
Doç.Dr.Ümit BİÇER Kocaeli Ü. Tıp F. Adli Tıp
Yard.Doç.Dr.Gürol CANTÜRK.Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD

2-Hukuk- Kriminoloji (Law-Criminology)
Ord. Prof. Dr. Sulhi DÖNMEZER
Prof. Dr. Ramazan ARSLAN, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Emine AKYÜZ, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. Köksal BAYRAKTAR, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Zeki HAFIZOĞULLARI, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Kayıhan İÇEL, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Hayrettin ÖKÇESİZ, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Eralp ÖZGEN, Ankara Barosu
Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ, Dokuzeylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Lale SİRMEN, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Füsun SOKULLU, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Doğan SOYASLAN, Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Nevzat TOROSLU, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Feridun YENİSEY, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Hakan HAKERİ, Dicle Üniversitesi Hukuk Fak
Doç. Dr. İsmail KIRCA, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Cumhur ŞAHİN, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Vahit BIÇAK, Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı
Yrd. Doç. Dr. Fatih KARAOSMANOĞLU, Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü
Yrd. Doç. Dr. Bedri YILMAZ, Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü
Dr. Ertan BEŞE, Polis Akademisi
Hk. İsmet BALSEVEN, Yargıtay
Hk.Erol UZUNER , Yargıtay
3-Adli Toksikoloji-Adli Eczacılık-Adli Kimya (Forensic Toxicology – Forensic Chemistry –Forensic Paharmacy)
Prof. Dr. Sevil ATASOY, İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü
Prof. Dr. Salih CENGİZ, İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü
Prof. Dr. Gülin GÜVENDİK, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Prof. Dr. Tevfik ORBEY, Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Prof. Dr. Ekrem SEZİK, Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Prof.Dr.TAyfun UZBAY. GATA Farmakoloji A.D
Prof. Dr. Erdem YEŞİLADA, Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
Doç Dr. Göknur AKTAY, Ankara Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü
Doç. Dr. Şahan SAYGI, GATA Analitik Kimya
Doç.Dr.Bekir Sami UYANIK. Celal Bayar Üniv. Tıp F.Biyokimya A.D
Yard.Doç.Dr.Rifat BATTALOĞLU. Niğde Üniv. Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü
4-Kriminalistik- Olay yeri İnceleme (Criminalistic - Crime Scen Investigation )
Doç.Dr. Önder AYTAÇ, TADOC-Polis Akademisi
Doç.Dr.Süleyman IŞILDAR. EGM İnterpol Daire Başkanlığı.
Dr. Raşit POYRAZ, İçişleri Bak. Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi
Dr. Ayşim TUĞ, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD
Mustafa AYDIN, Polis Kriminal Laboratuarları Daire Başkanlığı
Burhanettin CİHANGİROĞLU, Jandarma Kriminal Laboratuarları Daire Başkanlığı
Cem Mehmet ÇETİN, SASEM
Fazıl KORKMAZ, SASEM
5-Adli Entomoloji (Forensic Entomology)
Prof. Dr. Ayşe ÇAKMAK, Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Entomoloji AB
Prof. Dr. M. Oktay GÜRKAN, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Entomoloji AB
Prof.Dr.İsmail KARACA.Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Zafer KARAER, Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Entomoloji AB
Prof. Dr. İlhami KÖKSAL, Ankara Üniversitesi Çankırı Orman Fakültesi
Prof. Dr. Ziya ŞİMŞEK, Ankara Üniversitesi Çankırı Orman Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Ayla TÜZÜN, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi
Dr. Nihal AÇIKGÖZ, Ankara Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü
Dr. Aysun BALSEVEN, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD
6-Adli Patoloji (Forensic Pathology)
Prof. Dr. Özden TULUNAY, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji AD
Prof.Dr.Nasuhi Engin AYDIN.İnönü Üniv. Tıp Fak. Patoloji A.D
Prof. Dr. Beyhan DEMİRHAN, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji AD
Doç. Dr. Erdener ÖZER, Dokuzeylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji AD
Doç. Dr. Murat ALKANAT, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji AD

7-Klinik Bilimler (Clinical Sciences)
Prof. Dr. Sinan ADIYAMAN, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi AD
Prof. Dr. Tanju AKTUĞ, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi AD
Prof.Dr.Kemal AKTUĞLU , Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi AB
Prof. Dr. Suat AYTAÇ, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AB
Prof. Dr. Seyhan CENETOĞLU, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Cerrahi AD
Prof. Dr. Babür KÜÇÜK, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz AD
Prof. Dr. Orhan OYAR, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyodiagnostik AD
Prof. Dr. Emin ÖZDEDELİ, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AB
Prof. Dr. Recai PABUÇCU, GATA Kadın Hastalıkları ve Doğum AD
Prof. Dr. Neyir SUYUGÜL, Adli Tıp Kurumu - İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları AD
Prof. Dr. Hakan ŞATIROĞLU, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Doğum AD
Prof. Dr. Selçuk YÜCESAN, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi AB
Prof.Dr.Erdoğan SÖZÜER , Erciyes Üniv. Tıp Fak. Acil Tıp A.D
Prof.Dr. Tuğbay TUĞ, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD
Doç.Dr.Bahar BOYDAK Ege Üniv. Tıp Fak. Acil Servisi
Doç. Dr. Mehmet ORAL, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD
Doç. Dr. Mustafa ÖZBARAN, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi GKDC AD

8-Adli Psikiyatri-Adli Psikoloji-Suç profili-Adli Hipnoz (Forensic Phychiatry – Forensic Psychology – Crime Profil – Forensic Hypnosis)
Prof. Dr. Cahide AYDIN, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi AD
Prof. Dr. Ayla AYSEV, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi AD
Prof. Dr. Yıldırım BEYATLI DOĞAN, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD
Prof. Dr. Kerem DOKSAT, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri AD
Prof. Dr. İ. Hamit HANCI, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD
Prof. Dr. Sema KANER, Ankara Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü
Prof. Dr. Hakan KUMBASAR, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi AD
Doç.Dr.Kriton DİNÇMEN
Doç.Dr.Zerrin ERKOL.Abant İzzet Baysal Üniv. İzzet Baysal Tıp F.Adli Tıp A.D
Doç. Dr. Gökhan ORAL, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri AD
Doç.Dr.Ümit BİÇER Kocaeli Ü. Tıp F. Adli Tıp
Yrd.Doç.Dr.Ömer BÖKE. Ondokuzmayıs Ü. Tıp Fak. Psikiyatri A.D
Yard.Doç.Dr.Gürol CANTÜRK.Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD
9-Adli Seroloji-DNA Analizleri (Forensic Serology - DNA Analysis)
Prof. Dr. Hamdi AKAN, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji AD
Prof. Dr. Nejat AKAR, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı AD Genetik B.D
Prof. Dr. Sevil ATASOY, İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü
Prof. Dr. Işık BÖKESOY, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji AD
Prof.Dr.İsmail OĞUZ.Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Melahat KURTULUŞ ÜLKÜER, Gazi Üniversitesi, Kırşehir Eğitim Fakültesi
Dr. Faruk AŞICIOĞLU, Adli Tıp Kurumu.
Dr. Hadi ÇAKIR, Jandarma Kriminal Laboratuarları Daire Başkanlığı
Dr. Ayşim TUĞ, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD DNA Laboratuarı
Yeşim DOĞAN ALAKOÇ, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD DNA Laboratuarı
10-Adli Sosyoloji-Çocuk İstismarı-Çocuk ve Suç-Çocuk hakları (Forensic Sosyologi - Child Abuse – Child and Crime – Child Rights)
Prof. Dr. Emine AKYÜZ, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. Tanju AKTUĞ, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi AD
Prof. Dr. Latife BIYIKLI, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. Ayla AYSEV, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi AD
Prof. Dr. Derya AYSEV, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı AD
Prof. Dr. Cahide AYDIN, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi AD
Prof. Dr. Erol BALIK, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi AD
Prof. Dr. Tülin İÇLİ, Polis Akademisi
Prof. Dr. Sabri KEMAHLI, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları AD
Prof. Dr. Hasan KÖNİ, Bilgi Üniversitesi
Prof. Dr. Sevda ULUĞTEKİN, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler YO
Prof. Dr. Haluk YAVUZER, İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi
Doç. Dr. Ramazan ABACI, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü.
Doç.Dr.Zerrin ERKOL.Aant İzzet Baysal Üniv. İzzet Baysal Tıp F.Adli Tıp A.D
Doç. Dr. Betül BULUT ULUKOL, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı AD
Yrd. Doç. Dr. Neylan ZİYALAR, İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü
11-Adli Antropoloji-Yeniden Yüzlendirme (Forensic Anthropology – Facial Reconstruction)
Prof. Dr. Figen GÖVSA GÖKTEMEN, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi AD
Prof. Dr. Erksin GÜLEÇ, Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi
Prof. Dr. M. Yaşar İŞCAN, İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü
Prof. Dr. Sema KEDİCİ, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
Prof. Dr. Ayla SEVİM, Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi
Prof.Dr.İzzet DUYAR, Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi
Uz. Dr. Sadi ÇAĞDIR, Adli Tıp Kurumu
12-Adli Otomotiv (Forensic Automotiv)
Prof.Dr.Selim ÇETİNKAYA Gazi Ü. Teknik Eğitim Fak.
Prof. Dr. Rıdvan EGE, Türkiye Trafik Kazaları Yardım Vakfı - Ufuk Üniversitesi
Prof. Dr. Aydın EREL, Yıldız Teknik Üniv. İnşaat Fakültesi Ulaştırma AD
Prof. Dr. İ. Hamit HANCI, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD
Prof. Dr. Ayhan İNAL, ODTÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü
Prof. Dr. Süleyman PAMPAL, Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi. İnşaat Müh. Bölümü
Prof. Dr. Mehmet YÜKSEL, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Müh. Bölümü - Türkiye Trafik Kazaları Önleme Derneği
Doç.Dr.Süleyman IŞILDAR. EGM İnterpol Daire Başkanlığı.
Yrd. Doç. Dr. Darçın AKIN, Ulaşım ve Trafik Uzmanı, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Yrd. Doç. Dr. M. Kürşat ÇUBUK, Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fak. İnşaat Müh. Bölümü
Mehmet ERDEM, Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Meslek Yüksek Okulu Karayolu Taşımacılığı Hizmetleri Bölümü
Ümit GÜNEY, Diyarbakır Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü
Ender KAPLAN, Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü
13-Tıp Hukuku- Hasta ve Hekim Hakları- Tıp Etiği (Medical Law – Patient and Physician Rights – Medical Ethics)
Ord. Prof. Dr. Sulhi DÖNMEZER
Prof. Dr. Berna ARDA, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Etiği AD
Prof. Dr. İ. Hamit HANCI, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD
Prof. Dr. Ahmet Nezih KÖK, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD
Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ, Dokuzeylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Yıldız PEKŞEN, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
Prof. Dr. Feridun YENİSEY, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Murat ALKANAT, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji AD
Yrd. Doç. Dr. Nezih VAROL, Marmara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi
14-Adli Animasyon-Adli Görüntüleme- Adli Fotoğrafçılık-Güvenlik Kameraları- Bilişim Suçları-İletişim (Forensic Animation – Forensic Photography – Sfety Cameras – Siber crimes )
Prof. Dr. Türker ALKAN, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi
Prof. Dr. Ömer GEBİZLİOĞLU, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Nezih VAROL, Marmara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi
Burhanettin CİHANGİROĞLU, Jandarma Kriminal Labratuarları Daire Başkanlığı
Cem Mehmet ÇETİN, SASEM
Alpaslan ONAYLI, SASEM
15-Balistik-Fizik İncelemeler- İz İncelemeleri-Adli Fizik ( Balistic – Forensic Physic)
Doç.Dr.Osman GÜRDAL.Gazi Ü. Tıp F. Teknik Eğitim F.Elektrik Eğitimi Bölüm.
Doç. Dr. Bülent ÜNER, İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü
Yard.Doç.Dr.Ömer KURTAŞ Kocaeli Ü. Tıp F.Adli Tıp
Dr. Tuncay ÇINAR, Adli Tıp Kurumu
Dr. Firuz KOÇ, Adli Tıp Kurumu
Metin Yerlikaya, Balistik Uzmanı, Jandarma Kriminal Labratuarları Daire Başkanlığı
Mehmet İrfan Gözen, Balistik Uzmanı, Jandarma Kriminal Labratuarları Daire Başk.
Mustafa Mercan, Balistik Uzmanı. Jandarma Kriminal Labratuarları Daire Başkanlığı

Metin Ergin Balistik Uzmanı. Jandarma Kriminal Labratuarları Daire Başkanlığı
16-Adli Palinoloji-Adli Ağaç İncelemeleri (Forensic Palinology – Forensic Wood))
Prof. Dr. M. Oktay GÜRKAN, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Entomoloji AD
Prof. Dr. İlhami KÖKSAL, Ankara Üniversitesi Çankırı Orman Fakültesi
Prof. Dr. Ziya ŞİMŞEK, Ankara Üniversitesi Çankırı Orman Fakültesi
Prof.Dr.İsmail OĞUZ.Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Cahit DOĞAN, Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Botanik AD
Yard.Doç.Dr.Rifat BATTALOĞLU. Niğde Üniv. Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü
Dr. Nihal AÇIKGÖZ, Ankara Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü
Dr. Ayşim TUĞ, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD
17-Adli Odontoloji (Diş Hekimliği) (Forensic Odontology)
Prof. Dr. Sema KEDİCİ, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
Doç.Dr.Yavuz Sinan AYDINTUĞ. GATA Diş Hekimliği Merkezi
Dr.Dt. Hüseyin AFŞİN, Adli Tıp Kurumu
Dr.Dt.Feryal KARAMAN İstanbul Ü. Adli Tıp Enstitüsü
Dt. Füsun YAŞAR, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD
18-Ayak ve Ayakkabı İzleri (Foot Print)
Burhanettin CİHANGİROĞLU, Jandarma Kriminal Laboratuarları Daire Başkanlığı
Fazıl KORKMAZ, SASEM
19-Yangın ve Kundakçılık Araştırmaları (ARSON)
Prof.Dr.Selim Çetinkaya Gazi Ü. Teknik Eğitim Fak.
Yrd. Doç. Dr. Saadet ALKIŞ, Akdeniz Üniversitesi İtfaiyecilik Yüksek Okulu
Dr. Sedef AKKAPLAN, Milli Eğitim Bakanlığı
20-Adli Anatomi- Adli Osteoloji (Forensic Anatomy – Forensic Osteology)
Prof. Dr. Sedat ÇÖLOĞLU, İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü
Prof. Dr. Alaittin ELHAN, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi AD
Prof. Dr. Figen GÖVSA GÖKTEMEN, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi AD
Prof. Dr. Tuna KARAHAN, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi AD
Prof. Dr. İbrahim TEKDEMİR, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi AD
21-Doping (Doping)
Prof. Dr. Sevil ATASOY, İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü
Prof. Dr. Salih CENGİZ, İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü
Doç. Dr. Oğuz KARAMIZRAK, Ege Üniversitesi Spor Hekimliği
Doç. Dr. Şahan SAYGI, GATA Analitik Kimya AD
Doç. Dr. Rüştü Süleyman GÜNER, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği AD
Doç. Dr. Ali Murat ZERGEROĞLU, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği AD
22-Adli Foniatri Forensic Foniatry
Doç. Dr. Türev BERKİ, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı
Burhanettin CİHANGİROĞLU, Jandarma Kriminal Labratuarları Daire Başkanlığı
23-Adli Sanat (Forensic Art)
Doç. Dr. Türev BERKİ, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı
Dr. Sadi ÇAĞDIR, Adli Tıp Kurumu
Dr. Halis DOKSÖZ, Adli Tıp Kurumu
24-İnsan Hakları- Etik (Human Rights- Ethics)
Ord. Prof. Dr. Sulhi DÖNMEZER
Prof. Dr. Emine AKYÜZ, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi
Prof. Dr. Berna ARDA, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Etiği AD
Prof. Dr. Ahmet Nezih KÖK, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD – Erzincan Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Yıldırım BEYATLI DOĞAN, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD
Prof. Dr. Kerem DOKSAT, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri AD
Prof. Dr. İ. Hamit HANCI, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD
Prof. Dr. Şebnem KORUR FİNCANCI, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp AD
Prof. Dr. Hasan KÖNİ, Bilgi Üniversitesi
Prof. Dr. İoanna KUÇURADİ, Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Eralp ÖZGEN, Türkiye Barolar Birliği-Ankara Barosu
Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ, Dokuzeylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Feridun YENİSEY, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Vahit BIÇAK, Polis Akademisi – Bilkent Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Bedri YILMAZ, Polis Akademisi
25-Adli Hemşirelik (Forensic Nursing)
Prof. Dr. İ. Hamit HANCI, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD
Prof. Dr. Fatih YAVUZ, İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü
Doç.Dr.Hülya UÇAR, Hacettepe Hemşirelik YO.
Dr. Mira R. GÖKDOĞAN, İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü
26-Adli Meteoroloji-Adli Astronomi (Forensic Meteorology – Forensic Astronomy)
Prof. Dr. İ. Hamit HANCI, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD
Doç. Dr. Bülent ÜNER, İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü
Dr. Aysun BALSEVEN, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD
Dr. Ayşim TUĞ, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD
27-Adli Veterinerlik (Forensic Veterinary)
Prof. Dr. Ayşe ÇAKMAK, Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Entomoloji AD
Prof. Dr. Zafer KARAER, Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Entomoloji AD
Prof.Dr.Zeki ALKAN, Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi RAdyoloji B.D
28.Afet Kurbanlarında Kimlik Tesbiti (Disaster Victim Identification)
Prof. Dr. Şebnem Korur FİNCANCI İstanbul Ü. İstanbul Tıp Fak. Adli Tıp A.D
Prof. Dr. M. Yaşar İŞCAN, İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü
Prof. Dr. Sema KEDİCİ, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
Doç.Dr.Süleyman IŞILDAR. EGM İnterpol Daire Başkanlığı.
Cem Mehmet ÇETİN SASEM
Uğur Meral SASEM


ULUSLARASI BİLİMSEL DANIŞMA KURULU
INTERNATIONAL ADVISORY BOARD
Prof. Dr. Walter RABL Institute of Forensic Medicine at the University of Innsbruck.
Prof. Dr. Daniel CHERIX, Professeur à l’Institut d’Ecologie, Université de Lausanne, SUISSE
Prof. Dr. Med. R. P. HELMER, GERMANY
Prof. Dr. Friedrich W. RÖSING, Institut für Humangenetik und Anthropologie Universitätsklinikum. Außerplanmäßiger Professor, Medizinische Fakultät, Universität Ulm, GERMANY
Prof.Thomas T. Noguchi, Emeritus of Forensic Pathology
Southern California Keck School of MedicineLos Angeles USA
Prof. Gerald Quatrehomme . Nice Univ-France
(Assoc.Prof)Doç. Dr. Edalet HESENOV, Respublika Mehkeme - Tibbi Ekspertiza ve Patoloji Anatomiya Elmi Tedgigat ve Tedris Birliyinin Patoloji Ishler uzere genel Bashkan yardimcisi. AZARBAYCAN
(Assoc.Prof)Doç. Dr. Resmiye ORAL, Director, Child Protection Program. University of Iowa Department of Pedicatrics, USA
(Assoc.Prof) Doç.Dr.O.P.Jasuja. Punjabi Univ. Department of Forensic Sciences. Patiala-INDIA
Dr.Hundertpfund Christoph. Head of the Criminal Investigation Department
of the Provincial Gendarmerie Command in Innsbruck
Dr. Rasim ARIKAN, University of Massachusetts, USA
Dr.Mark BENECKE : Forensic Biologist, International Forensic Research & Consulting
Dr. Carl K K LEUNG, Consultant. Forensic Odontology Group, HONGKONG
Dr. M. S. RAO, Chief Forensic Scientist & Director FS, Bureau of Police Research and Development, Ministry of Home Affairs, Government of INDIA
Dr. Ronald WRIGHT, M. D, J. D Florida Society of Pathologists, American Academy of Forensic Sciences (Fellow), American College of Legal Medicine (Fellow) USA
DR GATOT LAWRENCE ,Forensic Pathologist and Lecturer in Dept Of Pathology Hasanuddin University Makassar Indonesia
Dr.Peter SAHELANGİ Forensic Odontologist. Director of The Bhayangkara Police Hospital Makssar Indonesia
Dr.Zhijin ZUO . Specialized Officer, Disaster Victim Identification Unit,
O.I.P.C.- INTERPOL Lyon FRANCE
Michael E. HARTMANN, International Prosecutor, United Nations
Régis HETMANSKI, Gendarmarie Officier, France
Richard L. TANTO, Forensic Program Manager, Balkans
Claude WYSS, Inspecteur de Police Scientifique. Police de Sureté du Canton de Vaud - SUISSE
TOKSİKOLOJİ DERGİSİ
TURKISH JOURNAL OF TOXICOLOGY

TURKISH JOURNAL OF FORENSIC PSYCHIATRY
ADLİ PSİKİYATRİ DERGİSİ

ADLİ TIP VE ADLİ BİLİMLER KİTABI
BOOK:FORENSIC MEDICINE AND FORENSIC SCIENCES


Kitap: MALPRAKTİS:TIBBİ GİRİŞİMLER NEDENİYLE
HEKİMİN CEZA VE TAZMİNAT SORUMLULUĞU


Kitap: BİLİRKİŞİLİK VE ÇAPRAZ SORGU
adlibilimlerdergisi@yahoo.comhttp://www.medicine.ankara.edu.tr/in...ine/dergi.html
9eylül isimli Üye şimdilik offline konumundadır  

     

Cevapla

Tags
adli bilimler, adli bilimler dergisi, dergisi, forensıc scıences, journals, turkısh journal of forensıc scıences

« | »

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may post replies
You may not post attachments
You may edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı

Gitmek istediğiniz klasörü seçiniz

Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
8. Anadolu adli bilimler kongresi aerol Kongre - Sempozyum - Panel - Organizasyon - Seminerler 0 07-29-2011 13:58
Hastaya farklı, kendine farklı tedavi aerol Genel Mesleki Konular 0 04-18-2011 21:09
Toplum ve Hekim Dergisi yazıları aerol TTB 1 04-03-2011 13:21
Adli Bilimler ve Spor aerol Genel Mesleki Konular 0 09-06-2010 10:09
Time dergisi yılın adamını seçti lente Aktüel / Gündem / Haberler 0 12-16-2009 20:48


Şu Anki Saat: 18:56


Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2009 Jelsoft Enterprises Limited.
www.stetuskop.com