www.steTUSkop.com ; TIP ve TUS'un MERKEZi ! Doğruların TEK Adresi !

Geri git   www.steTUSkop.com ; TIP ve TUS'un MERKEZi ! Doğruların TEK Adresi ! > TUS (Tıpta Uzmanlık Sınavı), YDUS (Yan Dal Uzmanlık Sınavı) ve USMLE Platformu > TUS Hazırlık / TUS Notları > Temel Bilimler Konu ve Sorular > Patoloji

7152 (1 Kayıtlı Ve 7151 Misafir Üye Bulunmaktadır.)
Anasayfa İletişim TUS Güncel TUS Dersaneleri TUS Hazırlık Yabancı Dil ve TUS Mecburi Hizmet YDUS Tus Rehberi DUS
Cevapla
 
Seçenekler Stil
Alt 03-22-2011, 20:11   #1
musculus
Popüler Üye
 
Üyelik tarihi: 12.12.10
Mesajlar: 292
Tecrübe Puanı: 402
musculus is just really nicemusculus is just really nicemusculus is just really nicemusculus is just really nice
Standart Patoloji Spot Bilgiler-Sorular

· Renal papiller nekrozun en sık nedeni? DMfficeffice" />
· Kollajen tip IV‛e karşı gelişen antikorlarla karakterize hastalık? Good pasture hastalığı
· Böbrek parankiminde, kıkırdak adacıkları ile mezenşimal hücrelerin birarada olduğu hastalık? Kistik renal displazi
· Böbrek damarlarında fibrinoid dejenerasyon ve hiperplastik arteriolit görülen hastalık? Malign nefroskleroz
· Glomerüler bazal membranda çift konturlu görünüm olan hastalık? Membranoproliferatif glomerülonefrit
· Lipoid nefrozda en belirgin mikroskopik değişiklik? podositlerde düzleşme
· Şiddetli şokta görülen böbrek lezyonu? Akut tübüler nekroz
· Çocuklarda en sık nefrotik sendrom sebebi? Lipoid nefroz
· İmmünofloresan incelemede bazal membranlarda çizgisel immünglobulin birikimi gözlenen glomerülonefrit? Anti GBM nefriti
· Hastalığın hızlı ve progresif olarak ilerleyeceğinin belirtisi olan mikroskopik glomerül değişikliği? Yarım ay şeklinde parietal epitelyum proliferasyonu
· Erişkinlerde en sık görülen böbrek kanseri? Böbrek adenokarsinomu
· Aşağıdakilerden hangisi akut pyelonefrit oluşumun neden olan faktörler? İdrar yolu tıkanıklığı, Vezikoüreteral reflü, İdrar yollarına endoskopik girişim, Diabetes mellitus
· Böbreği küçülten kistik hantalık? Üremik medüller kistik hastalık
· Erişkinde en sık görülen primer nefrotik sendrom? Fokal segmenter glomerüloskleroz
· Diffüz proliferatif glomerülonefritin en sık nedeni? A grubu beta hemolitik streptokoklar
· Mesanede görülen en sık malign tümör? Transizyonel hücreli karsinom
· İimmun kompleks aracığı ile oluşan kresentik glomerülonefrite yol açmayan glomerülonefrit? Anti glomerüler bazal membran glomerüllonefrit
· Diyaliz ve transplantasyon gerektiren kronik böbrek yetmezliğine en sık yol açan kistik böbrek hastalığı? Otozomal dominant polikistik böbrek hastalığı
· İlerleyici renal yetmezlikle başvuran yaşındaki bir hastanın yapılan böbrek biyopsisinde glomerüllerde hematoksilen eozin ile pembe renkli amorf madde biriktiği saptanıyor İmmünohistokimyasal olarak biriken maddenin lambda hafif zincir pozitif olduğu belirleniyorsa en olası tanı? Multiple myelom
· Tekrarlayan hematüri atakları ile başvuran genç erişkin bir hastanın böbrek biyopsisinde? Mezengial IgA depolanması
· Kistik renal displazide gözlenen en karakteristik histolojik bulgu? Kıkırdak içeren immatür stroma ve tübüller
· Lipoid nefrozda gözlenen proteinürinin nedeni? Glomerüler polianyon kaybı
· Lupus nefritinde en sık görülen ve prognozu en kötü etkileyen histolojik tip? Diffüz proliferatif
· Hızlı ilerleyen glomerülonefriti belirleyen en önemli histopatolojik özellik? Paryetal hücre proliferasyonu ve kresentler
· Glomerüllerde yarımay oluşumuna yol açan değişiklik? Paryetal epitel hücre proliferasyonu
· Renal hücreli karsinomun köken aldığı yer? Proksimal tübül epiteli
· En malign testis tümörü? Koriokarsinom
· Prostat kanserleri uzak metastazlarını en sık? Kemiğe
· Gestasyonel karsinomlar en sık uzak metastazını? Akciğere
· Altmış yaşından sonra testiste en sık görülen tümör? Malign lenfoma
· Jinekomastinin en sık nedeni? Siroz
· Prostat kanserinde en çok artan enzin? Asit fosfataz
· Gleason histolojik derecelendirme sisteminin kullanıldığı tümör? Prostat kanseri
· Çocuklarda en sık görülen testis tümörü? yolc sac tümörü
· Penisin preinvazif skuamöz kanser lezyonu? Boven hastalığı
· Reinke kristalleri görülen testis tümörü? sertoli-leydig hücreli tm,hilus hücreli tm
· Yirmi yaşında erkek hasta testis tümörü nedeniyle opere ediliyor Tümörün patolojisinde belirgin nükleollü anaplastik epitelyal hücrelerin oluşturduğu alveolar, tübüler ve papiller yapılar görülüyorsa tanı? Embrionel karsinom
· Germinal olmayan testis tümörü? Sertoli-leydig hücreli tm
· Prostat kanserinde prognozu belirleyen en önemli kriter? evre
· Mesane kanseri için risk faktörü olmayan? Ultraviyole ışını
· Testiste ağrısız şişlik nedeniyle başvuran yirmi dört yaşındaki bir hastada, alfa fetoprotein ve human korionik gonadotropin yüksekliği belirleniyorsa tanı? Embrional karsinom
· Yetişkinlerde en sık görülen mesane kanseri? Değişici epitel hücreli karsinom
· Otuzaltı yaşındaki bir erkekte ağrısız testis büyümesi görülmüştür en olası tanı? seminom
· Prostat kanserinde, en sık uzak metastaz? lumber vertebralara
· Testis karsinomu gelişimi için en yüksek risk faktörü? Kriptorşidizm
· Gleason derecelendirme sisteminin prostat karsinomunda sık kullanılmasının nedeni? Prognozla iyi korelasyon göstermesi
· Testiste embrional karsinom tanısı almış bir hastada kanda hCG yüksekliği? Sinsistyal hücrelerin bulunması ile açıklanır
· Rektal muayenede sert bir nodül ele gelen yetmiş beş yaşındaki erkek hastanın serum PSA düzeyi ng/ml olarak saptanıyorsa en olası tanı? adenokarsinom
· Prostat kanserinin rektal muayenede saptanabilmesinin nedeni? Posteriorda periferik zonda yerleşmesi
· Genellikle kırk-elli yaşındaki kadınlarda kendini kanlı meme başı akıntısıyla belli eden bir lezyon? İntraduktal papillom
· Overde yerleşen yassı epitel, kıl, kıkırdak ve tiroid gibi değişik dokular içeren tümör ? Teratom
· Koryon villuslarında, hidropik dejenerasyon, avaskülarizasyon ve trofoblastik proliferasyonla karakterize patolojik bulgular varsa tanı? mol hidatiform
· Müsinöz kist adenokarsinom overde ? yüzey epitelinden gelişir
· Gebelik trofoblastik tümörünün en sık metastaz yeri? Akciğer
· Endometrial hiperplazi yapan ve östrojen salgılayan tümör? Granülosa hücreli tümör
· Overde hemosiderin yüklü makrofaj ve bez yapısı varsa? Endometriozis
· Vajende en sık görülen primer kanser? epidermoid karsinom
· İntraduktal papillom ile intraduktal papiller karsinom için intraduktal papillom lehine yorumlanan bulgu? Myoepitelyal hücrelerin olması
· Koriokarsinomda aşağıdaki histopatolojik bulgulardan görülmeyen? Villus formasyonu
· Meme kanseri ile klinik olarak en sık karışabilen? Yağ nekrozu
· Altmış beş yaşındaki kadında vulvada epitelde incelme, dermisde retelerde kısalma ve bağ dokusunda artış varsa? Lichen sclerosis
· Serviks kanseri lenfatik yolla en erken metastazını? paraservikal lenf nodlarına
· Çocuklarda, puberte prekoksa neden olan over tümörü? Jüvenil Granüloza hücreli tümör
· Akciğer ve beyine en erken metastaz yapan jinekolojik tümör? Gestasyonel koryokarsinom
· Malign germ hücreli tümörlerden overde en sık görüleni? Disgerminom
· Over dokusunda tiroid dokusunun yer almasıyla karakterize germ hücre kökenli over tümörü ? Struma ovarii
· Memede sınırları belirgin ve yumuşak olarak ele gelen histolojik olarak lenfositlerin bulunduğu lezyon? Medüller karsinom
· En sık görülen meme kanseri? İnvaziv duktal karsinom
· Schiller Duval cisimcikleri içeren over tümörü? Endodermal sinüs tümörü
· Memenin en sık görülen iyi huylu tümörü? Fibroadenom
· Meme kanserinin en sık geliştiği yer? Duktus epiteli
· Daha önce meme kanseri nedeniyle modifiye radikal mastektomi geçiren hastanın kolunda da kanser geliştiyse en olası tanı? Lenfanjiosarkom
· Otuz yaşındaki hastada, term gebeliği takiben görülen vajinal kanama sonrası yapılan biyopside, histolojik olarak çoğalan ve myometriuma invazyon gösteren fakat villüs oluşturmayan trofoblastlar görülmüşse; en olası tanı? Plasental sitotrofoblastik tümör
· Memede görülen fibrokistik hastalığın malignleşmesinde en belirleyici etken? Epitelyal hiperplazi
· Makroskobik olarak overde unilateral, solid, bazen de kistik gelişen, salgıladığı östrojen nedeniyle kız çocuklarda erken cinsel gelişmeye, yetişkinlerde ise endometriyal hiperplazi ve karsinoma neden olan overin seks kord tümörü? Granüloza teka hücreli tümör
· Overin immatür malign teratomlarında malignite derecesi doku komponentlerinden hangisi fazla olursa artar? İmmatür nöroepitelyal doku
· Prognozu en iyi meme kanseri? Tubüler karsinom
· İleri yaş kadınlarda görülen ve yavaş büyüyen meme kanseri tipi? Müsinöz karsinom
· Leiomyom ile leiomyosarkom ayrımında en önemli kriter? Mitoz sayısı
· Serviks karsinomunun en sık görülen tipi? Yassı hücreli karsinom
· Bilateral olma olasılığı en yüksek primer over tümörü? Seröz karsinom
· İnvaziv meme kanserinin prognozu ile ilgili en önemli faktör? Aksiller lenf nodu tutulumu
· Over tümörlerinin en sık köken aldığı yapı? Yüzey epiteli
· Radyoterapiye en duyarlı over tümörü? Disgerminom
· Servikal in situ karsinom için kesin tanı koydurucu? Biyopsi
· Apokrin metaplazi, fokal duktal epitelyal hiperplazi ve fibrozisle birlikte regresif değişikliklerin de görüldüğü lezyon? Memenin fibrokistik değişiklikleri
· Pap smear değerlendirilmesinde HPV değişiklikleriyle genellikle birlikte olan lezyon? Düşük dereceli skuamoz intraepitelyal lezyon
· Peritoneal karsinomatozise neden olma riski en yüksek olan tümör? Overin seröz karsinomu
· Pap smear incelemesinde insan papillomavirus etkisi rapor edilen kadın hastada, tedavi yapılmazsa gelişen neoplazi? Servikal skuamöz hücreli karsinom
· Histolojik olarak neoplastik hücrelerin tek sıra şeklinde stromayı infiltre ettiği meme kanseri? İnvaziv lobüler karsinom
· Genital bölgesinde veziküller bulunan yirmi dokuz yaşındaki kadın hastadan alınan biyopsi örneğinde hücre nükleusları içinde mor inklüzyonlar izleniyorsa en olası tanı? Genital herpes
· Tükrük bezlerinde en sık görülen tümör? Pleomorfik adenom
· Sialolitiazisin en sık görüldüğü tükrük bezi? Submandibuler
· Altmış yaşında, kırk yıldır günde iki paket sigara içen, progresif üç aydır ses kısıklığı olan ve başka şikayeti olmayan hastada öncelikle düşünülmesi gereken malignite? Larinks karsinomu
· İki yaşındaki bir çocuğun orta hatta doğuştan bulunan ve sıklıkla enfekte olan kitlesi mevcuttur Bu hasta en olası tanı? Tiroglossal kist
· Erişkinin ağız mukozasında en sık izlenen malign tümör tipi? Skuamöz hücreli karsinom
· Pleomorfik adenomun en sık köken aldığı yer? tükrük bezi(parotis)
· Deride pigmentasyon bozuklukları ve periferik sinirlerde daha sık olmak üzere sinir sisteminde tümöral oluşumlarla birlikte görülen kalıtsal hastalık? Nörofibromatozis
· Daha çok çocukluk yaşlarında görülen,batında kitle oluşturan, nöronal kaynaklı ve malign olan tümör? Nöroblastom
· Beyin dokusu zedelenmesinde boşluk alanını dolduran hücre? Astrosit
· Antoni A ve B alanları ve palizat dizilim gösteren nükleusların görüldüğü tümör? Schwannoma
· Erişkinlerde en sık görülen santral sinir sistemi tümörü? Astrositom
· Ventrikül yüzeyinden köken alan tümör? Epandimom
· Polisitemi yapan beyin tümörü? Serebellar hemanjioblastom
· Viral ensefalitin tipik histopatolojik bulgusu ? Perivasküler ve menengial bölgede mononükleer hücre infiltrasyonu
· Polipozis kolisi ve SSS tümörü olan kişide hangi sendrom? Turcot sendromu
· Schwannomanın en sık görüldüğü kranial sinir? N vestibülocochlearis
· SSS‛nin primitif nöroektodermal kaynaklı tümörü?
· Medulloblastom
· Multipl menengiomların görüldüğü fakomatoz? Nörofibromatozis tip II
· Alzheimer hastalığının majör histopatolojik bulguları? Nörofibriler yumak , Senil plak,Granülovakuoler dejenerasyon , Hirano cisimcikleri
· Santral sinir sistemi tümörlerinden sıklıkla kalsifikasyon görülenleri? oligodendroglioma, menengioma, kraniofarengioma
· Genellikle çocuklarda görülen ve serebellumda lokalize beyin tümörü? Medulloblastoma
· Başlıca beyin korteksi tutan dejeneratif hastalık? Alzheimer hastalığı
· Travmatik kafa kırığında orta meningeal arterin yaralanması sonucu? Epidural kanama
· Sağ alnına yumruk atılan bir boksörde en belirgin kontüzyon? Sağ frontalde
· Pontoserebellar köşede en sık görülen tümör ? Schwannoma
· İki yaşın altında en sık görülen primer beyin tümörü? Astrositom
· Beyin tabanını sıklıkla tutan menenjit etkeni? Tüberküloz menenjit
· Primer SSS lenfoması en sık? AIDSlilerde
· Çocukta serebellar vermisten kaynaklanan dördüncü ventriküle uzanan tümör? Medulloblastoma
· Çocuklarda ve gençlerde en sık üçüncü ventrikülde, serebellumda ve optik sinirde görülen glial tümör? pilositik astrositom
· Rathke kesesinden orijin alan suprasellar yerleşimli tümör? Kranyofaringiom
· Von Recklinghausen hastalığında multipl bulunan tümör? Nörofibrom
· Spontan intraserebral kanamanın en sık görülen nedeni? Hipertansiyon
· Fungal menenjitin en sık sebebi olup müsinöz kapsülü olan? Cryptococcus neoformans
· Medulloblastomlar beynin hangi bölümüne yerleşir? Serebellum
· İntraserebral kanamanın en sık görülen nedeni? Hipertansif damar hastalığı
· Glial tümörlerin en iyi prognozlusu? Pilositik astrositom
· Demans, histolojik incelemede senil amiloid plaklar, nörofibriler yumaklar, kortekste dejeneratif değişikliklerle karekterli hastalık? Alzheimer hastalığı
· Yirmi yaşın altında görülen, serebellumda yerleşen ve indiferansiye hücrelerden oluşan malign tümör? Medülloblastom
· Fakomatoz grubu hastalıklar? Nörofibromatozis, Von Hippel-Lindau hastalığı,Sturge-Weber hastalığı,Tuberoskleroz
· Klinik belirti veren subaraknoid kanamanın en sık görülen nedeni? Anevrizma rüptürü
· Santral sinir sisteminde astrositlerin uzantıları içinde ısı şok proteinleri ve ubikitinden oluşan eozinofilik yapılar? Rosenthal lifleri
· Primer santral sinir sistemi tümörlerinden tipik olarak pineal bölgesinde yerleşen? germ hücreli tümör
· Viral etyolojinin rol aldığı primer santral sinir sistemi neoplazisi? Lenfoma
· Akut piyojenik menenjitli bir hastada gelişen serebral hemorajik infarktın nedeni en büyük olasılıkla? Serebral flebit
· Klinik olarak proksimal kaslarda asendan paralizi ile seyreden Guillain-Barre sendromunda izlenen morfolojik bulgu? Periferik sinirlerde inflamasyon ve demiyelinizasyon
· AIDS‛li bir hastada santral sinir sisteminde gelişebilen nekrotizan ventriküloensefalitin en olası etkeni? Sitomegalovirus
· Nöronlarda oluşan santral kromatolizisin asıl nedeni? Akson kesisi veya ağır hasarı
· Kraniyofarenjiyomun santral sinir sisteminde en sık lokalizasyonu? Suprasellar bölge
· Böbrek transplantasyonu yapılmış bir hastada hem gri hem de beyaz cevherde multipl nodüller oluşturan ve damar çevrelerinde yoğunlaşan tümör en büyük olasılıkla? Malign lenfoma
· Retinoblastom olanlarda sekonder gelişen tümör osteosarkom‛un en çok lokalize olduğu ? Femur distali-tibia proksimali
· Etiyolojisinde travmanın büyük rol oynadığı metaplazik lezyon? Myositis ossifikans
· Uzun süreli hareketsizlik nedeniyle kemiklerde meydana gelen lezyon? Osteoporoz
· Genç bir hastada femur alt ucu metafizinde yerleşen tümör en yüksek olasılıkla? Osteosarkom
· Bothroid sarkom patolojik olarak? Rhabdomyosarkom
· Osteosarkomu kondrosarkomdan ayıran en önemli kriter? Atipik hücrelerin osteoid yapması
· Onbeş yaşın altında en sık rastlanan yumuşak doku tümörü? Rhabdomyosarkom
· Puberte prekoks, deride hiperpigmentasyon, iskelette fibröz displazide en olası tanı? Mc-Cune Albright sendromu
· Osteogenezis imperfectada sıklıkla görülen özellik? Mavi sklera
· Kemik kitlesi azalmasına rağmen yapısını değiştirmeyen hastalık? Osteoporoz
· Osteoklastik aktivitenin bozuk olduğu hastalık ? Osteopetrozis
· Kemiklerde osteoidin arttığı fakat kemik mineralizasyonunun bozuk olduğu yapısal hastalık? Osteomalazi
· Dejeneratif artritteki patolojik bulgu? Kıkırdakta skleroz ve dejenerasyon
· Konjenital veya akkiz lipid hastalıklarında ekstremitelerin ekstansör yüzlerinde, göz kapaklarında yerleşen, içinde kolesterol kristalleri içeren tümöral oluşum? Ksantom
· Dev hücre içermeyen kemik tümörü ? Ewing sarkomu
· Yumuşak doku sarkomları kan yoluyla en sık metastazını? Akciğer
· Çocukluk çağı rabdomyosarkomunun en sık geliştiği bölge? Baş-boyun
· Osteosarkomun en sık lokalizasyonu? Diz çevresi
· En sık görülen benign kemik tümörü ? Osteokondrom
· Daha çok genç erkeklerde görülen nidus formasyonu gösteren kemik tümörü? Osteid osteoma
· İlk olarak osteolitik, sonra osteolitik-osteoblastik, en son ise osteosklerotik lezyonlarla karakterize, etyolojisinde yavaş virüs enfeksiyonu olduğu düşünülen hastalık? Paget hastalığı
· Pott hastalığı daha sık olarak tuttuğu yer? Vertebra korpusu
· Yirmi yaşında bir erkek, sağ dizinde iki aydır süren şişlik ve ağrı yakınmasıyla başvuruyor Radyografide femur alt metafizinde medüller kaviteyi dolduran, korteksi destrükte eden, solid kistik alanlar içeren lezyon saptanan hastada en olası tanı? Osteosarkom
· Kemik kıkırdağındaki patolojiden kaynaklanıp kafa tası ve omurga kemiklerini etkilemeyen ekstremite kısalığına sebep olan hastalık? Akondroplazi
· Yaşlı bir hastada kosta yerleşimli kemik tümörü saptanması durumunda öncelikli olarak düşünülmesi gereken tümör? Kondrosarkom
· Küçük, yuvarlak ve diferansiye olmamış hücrelerle karakterize kemik tümörü? Ewing sarkom
· Çocuklarda hematojen osteomiyelitte en sık tutulan uzun kemik bölgesi? Metafiz
· Klinik olarak osteomyelit ile karışabilen kemik tümörü? Ewing sarkom
· Brodie apsesi görüldüğü yer? Kemik
· Epifiz lokalizasyonlu kemik tümörleri? Dev hücreli kemik tümörü ve kondroblastom
· Kırkbeş yaşında bir erkek hastadan alınan proksimal femur kemik biyopsisinde lamellar kemikte mozaik görünümü, aşırı artmış osteoklastlar ve belirgin osteoblastik aktivite gözlenen hastada en olası tanı? Paget hastalığı
· Malign melanomun primer olarak yerleştiği bölgeler? Meninks,göz,vajen,deri,anogenital bölge,özefagus
· Deride lokal olarak daha sık ülserleşme gösteren tümör? Bazal hücreli kanser
· Derinin primer lenfoması? Mycosis fungoides
· Malign melanomda prognoz kriteri? Vertikal yayılım
· Mycosis fungoideste tipik hücre? Sezary-Lütsner hücresi
· Derideki T lenfositlerden köken alan yaygın deri lenfoması? Mycosis fungoides
· Derialtı dokusunda en sık görülen benign tümör ? Lipom
· Pigment hastalıklarının hangisinde, lokal pigment kaybı ayırt edici bir özellik? vitilig
· Malign melanom gelişme riski en yüksek olan nevüs? Dev konjenital nevüs
· Yetmiş yaşında bir erkek hasta tüm vücutta yaygın kahverengi kabarıklıklar, biyopside epidermisde kalınlaşma ve keratin kistleri görülüyorsa en olası tanı? Seboreik keratoz
· Premalign deri lezyonu? Aktinik keratoz
musculus isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla

     

Cevapla

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıAçık

Gitmek istediğiniz klasörü seçiniz

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Spot Bilgiler musculus Çıkması Muhtemel Sorular 1 10-10-2011 20:36
Tustime spot bilgiler DrReikiMan Tustime 14 05-12-2010 21:27
Küçük Stajlar Spot Bilgiler lente Küçük Stajlar 7 04-10-2010 22:05
2009EylülTUS Kampından SPOT Bilgiler steTUSkop Tusdata 4 08-23-2009 23:51


Şu Anki Saat: 03:28


Powered by vBulletin
Copyright © 2000-2009 Jelsoft Enterprises Limited.
www.stetuskop.com